Błąd #4/4 Brak konkurencyjnej strategii cenowej, w celu utrzymania ruchu na stock’ach

Ustalanie cen to kolejny obszar, w którym pożądana jest optymalizacja, którą również łatwo osiągnąć dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu do zarządzania feedem. Poszukaj dostawcy rozwiązania z narzędziem do dynamicznego kształtowania cen, aby mieć pewność, że zawsze wyprzedasz swoich konkurentów, aż do wyczerpania zapasów, zachowując przy tym swój założony zysk.

Wady braku rozwiązania do dynamicznego kształtowania cen dającego porównanie ze stanem rynku nie mogą być przeceniane. Jeśli ceny nie są zbieżne z krzywą popytu i podaży, Twój zapas pozostanie niesprzedany, podczas gdy konkurenci będą mieli wyprzedane produkty i będą mogli szybciej inwestować w kolejne linie i dalszą ekspansję.

Korzystanie z odpowiedniego narzędzia do zarządzania feedem produktów zdecydowanie ułatwi to zadanie, podczas, gdy ręczne wykonanie staje się niemal niemożliwe.

Konkurencja strategia cenowa, nie służy tylko do wyprzedzania konkurencji. Może być również istotnym narzędziem dla marek i sprzedawców detalicznych, którzy sprzedają unikalne produkty. Jest to część kompletnej strategii mającej na celu utrzymanie zapasów, poruszanie się w zmiennych warunkach sprzedaży, a także takiej, która zapewnia długoterminowy potencjał wzrostu poprzez zwiększoną płynność.

Repricing nie zawsze oznacza również obniżanie cen – chodzi raczej o spełnienie oczekiwań konsumenta co do rodzaju sprzedawanego towaru lub jego pożądanego wydatku (często ma to miejsce w przypadku zakupu prezentów). Wyższa cena może czasem stanowić zapewnienie o jakości towaru – i jest to najczęściej spotykane w przypadku marek unikatowych lub luksusowych. Zazwyczaj trzeba tu trochę poeksperymentować.

Znalezienie właściwej ceny (we właściwym czasie) może być trudne do przewidzenia i szybkiego dostosowania przy użyciu ręcznych systemów do zarządzania feedem, ale dzięki odpowiednim narzędziom, rozwiązanie do zarządzania feedem produktowym powinno umożliwić testowanie wielu cen lub rabatów i zapewnić wymierne wskazówki dotyczące przyszłego sukcesu.

Podobnie jak w przypadku wielu innych rzeczy, użycie odpowiedniego narzędzia może być czynnikiem decydującym o sukcesie Twojego biznesu online.

Zastanawiasz się jakie narzędzie spełni te oczekiwania? Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem Krzyśkiem: krzysiek@marketplaceme.com

Udostępnij :

23.05.2023 r ., 20:30

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku

Zarząd spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000926445, posiadającą NIP: 5213942527 oraz REGON: 389998907, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych, niniejszym informuje, iż wspólnie z Zarządem spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847644, posiadającą NIP: 7010360301 oraz REGON: 146393710, o kapitale zakładowym 5 184 800,00 złotych, w dniu 23 maja 2023 roku dokonał pisemnego uzgodnienia Planu Połączenia spółek SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku oraz podjął uchwałę o jego przyjęciu. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. (spółka przejmowana) na spółkę SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. (spółka przejmująca) i zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie połączenia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. działając na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

23.05.2023 r ., 20:30

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku

Zarząd spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000926445, posiadającą NIP: 5213942527 oraz REGON: 389998907, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych, niniejszym informuje, iż wspólnie z Zarządem spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847644, posiadającą NIP: 7010360301 oraz REGON: 146393710, o kapitale zakładowym 5 184 800,00 złotych, w dniu 23 maja 2023 roku dokonał pisemnego uzgodnienia Planu Połączenia spółek SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku oraz podjął uchwałę o jego przyjęciu. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. (spółka przejmowana) na spółkę SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. (spółka przejmująca) i zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie połączenia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. działając na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia